Screening

Screening
Dette materiale er kun tilgængeligt for sundhedsfagligt personale, og du omdirigere


Er du sundhedspersonale?
Dette materiale er kun tilgængeligt for sundhedsfagligt personale, og du omdirigeres
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

Screening

FORDELE VED AT SCREENE FOR DYSFAGI

Sundhedsinstitutioner, som har et systematisk screeningsprogram for dysfagi, har signifikant bedre patientresultater*:

 

  • Færre tilfælde af lungebetændelse (reduceret med 55 %)
  • Færre dødsfald som følge af lungebetændelse (43 % fald i dødelighed)
  • Forkortet hospitalsindlæggelse (reduceret med 2 dage)
  • Forbedret hydrering og næringsindtag

 

*Disse resultater er forbundet med en potentiel omkostningsreduktion og en forbedret livskvalitet.

 

Identificer tegnene på dysfagi med EAT-10

Et godt screeningsværktøj skal være hurtigt og enkelt. Screeningsværktøjet EAT-10 er et spørgeskema i 10 dele, som det tager cirka 4 minutter at gå igennem. Det er påvist, at EAT-10 identificerer personer med kliniske tegn på dysfagi.

 

Læs mere om at identificere tegn på dysfagi

 

Download og begynd at bruge EAT-10 nu

 

 

1. Hinchey JA et al. Formal dysphagia screening protocols prevent pneumonia.Stroke. 2005 Sep;36(9):1972-6.

2. Nestlé Nutrition Institute Workshop Series Vol. 72. Stepping stones to living well with Dysphagia. 2012.