Identificer tegnene på dysfagi

Identificer tegnene på dysfagi
Dette materiale er kun tilgængeligt for sundhedsfagligt personale, og du omdirigere


Er du sundhedspersonale?
Dette materiale er kun tilgængeligt for sundhedsfagligt personale, og du omdirigeres
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

TEGN PÅ DYSFAGI

IDENTIFICER TEGNENE PÅ DYSFAGI

I et studie, som inkluderede patienter med dysfagi, som blev behandlet ambulant (gennemsnitsalder 65±16 år), så man, at EAT-10 udviser udmærket intern konsistens (internal consistency), test–retest-reliabilitet (test-retest reproducibility) og kriterievaliditet (criterion-based validity).1

 

Yderligere forskning, som inkluderer patienter fra akut-, langtids- og primærbehandling, viser, at EAT-10 kan anvendes som et selvdiagnosticerende værktøj, er let at forstå for de fleste af patienterne (95,4 %), er en test, der er hurtig at gennemføre (gennemsnitlig tid < 4 minutter), og kan skelne mellempatienter med risiko for dysfagi fra patienter med normal synkefunktion.2

 

 

Download og begynd at bruge EAT-10 nu

 

 

  • Det totale pointtal sammen med de individuelle svar fra EAT-10 giver værdifulde oplysninger til at udarbejde en personlig behandlingsplan.
  • EAT-10 er ikke et diagnostisk værktøj. EAT-10 er ment som et værktøj til at screene patienter, der er i risikozonen, så tidligt som muligt, bedømme sværhedsgraden af symptomer og vurdere effektiviteten af den igangværende behandling.
  • Hvis det totale pointtal fra EAT-10 indikerer potentielle problemer med at synke effektivt og/eller sikkert, så gå videre og bekræft de kliniske symptomer på dysfagi med en volume-viscosity swallow test (V-VST) eller en anden godkendt metode til klinisk bedømmelse og/eller anvend instrumentelle metoder som f.eks. videofluoroskopi.

 

YDERLIGERE EVALUERING AF KLINISKE TEGN PÅ DYSFAGI

Volume-viscosity swallow test (V-VST) er en følsom klinisk metode til at identificere personer, hvis synkefunktion kan forbedres ved at indtage væsker med en bestemt volumen og viskositet. En vigtig egenskab hos V-VST er, at testen kan bidrage til, at identifikationen af synkebesvær bliver endnu mere nøjagtig f.eks. ved også at opdage silent aspiration.

 

Læs mere om og begynd at bruge V-VST nu

 

1. Belafsky PC, Mouadeb DA, Rees CJ, Pryor JC, Postma GN, Allen J, Leonard RJ. Validity and Reliability of the Eating Assessment Tool (EAT-10). Annals of Otology Rhinology & Laryngology 2008;117(12):919-924.

2. Burgos R et al.[Translation and validation of the Spanish version of the EAT-10 (Eating Assessment Tool-10) for the screening of dysphagia].Nutr Hosp. 2012 Nov-Dec;27(6):2048-54.