Information fra Nestlé Health Science omkring vores håndtering af situationen med COVID-19

Nestlé Health Science vil først og fremmest rette en stor tak til al sundhedsfagligt personale, som kæmper og gør en fantastisk indsats for, at alle får så god en pleje som muligt i disse vanskelige tider. Vi vil bestræbe os på at være så fleksible og tilgængelige som muligt i den nuværende situation.

Først og fremmest vil vi informere omkring de forholdsregler, vi tager for fortsat at kunne sikre sikkerheden, kvaliteten og tilgængeligheden af vores produkter.

Produkter, lagerstatus, leverance og sikkerhed
Eftersom vi ved, at flere af vores produkter spiller en vigtig rolle, arbejder vi hårdt for at sikre den fortsatte produktion og levering af produkter også i denne tid.

  • Vi har allerede for et stykke tid siden besluttet at øge vores produktion til fuld kapacitet.
  • Vi har identificeret nogle nøgleprodukter, som enten har en høj efterspørgsel eller formentlig vil blive meget efterspurgt. For disse nøgleprodukter har vi ud over at øge produktionen også øget vores lagre. Vi overvåger situationen nøje for at sikre, at vi kan tilgodese vores kunder, patienter og forbrugere.
  • For nuværende forventer vi ikke nogen leveringsproblemer, men for at kunne opretholde en god leveringssikkerhed er det vigtigt at I kontakter os, hvis I ønsker større leverancer eller ser uventede bestillingsmønstre, så vi kan forberede os og hjælpe så godt som muligt.

Som altid har Nestlé strenge krav til hygiejne og renlighed i forbindelse med produktions- og og distributionskæden for at sikre høj kvalitet. Vi kan bekræfte, at alle vores produkter er helt sikre at indtage. Coronavirus overføres ikke via fødevarer og drikkevarer. - Nestlés produkter overholder altid de højeste niveauer af fødevaresikkerhed.

Medarbejdere og medmenneskers sundhed

Sundhed og sikkerhed for vores ansatte, patienter, forbrugere og kunder har altid været vores højeste prioritet. Vi vil også tage vores del af ansvaret for at mindske smittespredningen i vores samfund. Derfor justerer vi vores arbejdspolicy:

  • Vi følger myndighedernes anbefalinger og mange af de planlagte fysiske kundebesøg og kundeevents aflyses i den nærmeste tid. Vi arbejder på at etablere alternative kommunika-tionskanaler og digitale værktøjer for at sikre, at I får den information, som I har behov for via telefon, mail, face time og webinars. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os.
  • I forhold til Nestlé Health Sciences deltagelse på konferencer og udstillinger i den nærmeste fremtid vil vi forsøge at ændre dette til webinars eller alternativt udsætte eventet til et senere tidspunkt.

Vi fortsætter med at overvåge situationen. Vi følger de råd, som kommer fra folkesundhedsorganisationer og samarbejder med myndighederne i de ramte lande for at mindske risikoen for infektion. Vi vil informere om eventuelle ændringer i vores virksomhed.

Vi står naturligvis til rådighed ved eventuelle spørgsmål.

Med venlig hilsen,
Nestlé Health Science
Arne Jacobsens Allé 7, 2300 KBH S
Tlf. 35 46 01 67
E-mail: nestlehealtscience@dk.nestle.com