Dette materiale er kun tilgængeligt for sundhedsfagligt personale, og du omdirigere


Er du sundhedspersonale?
Dette materiale er kun tilgængeligt for sundhedsfagligt personale, og du omdirigeres
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.
Dysfagi

AT KUNNE SPISE OG DRIKKE NORMALT ER VIGTIGT FOR LIVSKVALITETEN

DYSFAGI

Synkebesvær (dysfagi) rammer først og fremmest ældre mennesker. Det er en almindelig komplikation i forbindelse med mange sygdomstilstande, for eksempel neurologiske sygdomme.

 

Dysfagi – mere almindeligt, end du tror

Helt op til 9 % af befolkningen lider af dysfagi, og ud af dem er cirka 75 % ubehandlede. Dette til trods for, at ubehandlet dysfagi er en almindelig årsag til underernæring og dehydrering. Derudover er der risiko for aspiration og lungeinflammation ved fejlsynkning.

 

Derfor er det særligt vigtigt, at man vurderer synkeevnen hos de patienter, som har en øget risiko for dysfagi. Patienter med synkebesvær kræver almindeligvis et udvidet samarbejde mellem flere faggrupper inden for sundhedsplejen.

 

At kunne spise og drikke almindeligt

Personer, som kan tilpasse deres mad og drikke ud fra deres begrænsninger og behov, har taget et vigtigt skridt hen imod at kunne håndtere deres sygdom og forebygge yderligere sundhedsproblemer.

 

Hos Nestlé Health Science arbejder vi aktivt med at udvikle innovative ernæringsbehandlinger til tilstande som dysfagi med det mål at forbedre patienternes livskvalitet.

 

1. http://www.webmd.com/digestive-disorders/tc/difficulty-swallowing-dysphagia-overview
2. Kawashima K, Motohashi Y, Fjushima I. Förekomsten av dysfagi bland samhälls bostad äldre individer som uppskattas med hjälp av ett frågeformulär för dysfagi screening. Dysfagi. 2004; 19 (4): 266-71.
* Noterade symtom - faktiska patient symptom kan variera.