Dette materiale er kun tilgængeligt for sundhedsfagligt personale, og du omdirigere


Er du sundhedspersonale?
Dette materiale er kun tilgængeligt for sundhedsfagligt personale, og du omdirigeres
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.
Compat® Flexibaggle

Compat® Flexibaggle

Smidig behållare för tillförsel av vätska eller sondnäring
 
Compat Flexibaggle är en tom behållare/container för tillförsel av extra enteralt vatten eller sondnäring, t ex Isosource MCT. Compat Flexibaggle är försedd med två öppningar, en bred öppning med återförslutande skruvkork för påfyllning av vätska eller sondnäring samt en smal öppning för koppling till aggregat. Detta gör Compat Flexibaggle till en av de smidigaste behållarna som finns.