/info/pages/search-results.aspx

Dine data

BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED


Dine data: Vigtige spørgsmål og svar

Tak for dit besøg på dette websted. Vi håber, at du vil sætte pris på at få mere at vide om Nestlé Health Science S.A. og vores produkter og tjenester.

Vi respekterer din ret til privatliv i onlineverdenen, når du bruger vores websted og kommunikerer elektronisk med os. Vi har truffet alle de foranstaltninger, som måtte være nødvendige for at fortroligholde de personlige oplysninger, du giver os.

Det er særlig vigtigt, at du er informeret om, at Nestlé Health Science S.A. er den dataansvarlige for dine personlige oplysninger (se Spørgsmål 18 i denne meddelelse om privatlivets fred). Principperne, som fremgår af denne meddelelse om privatlivets fred, gælder for alle dataansvarlige i Nestlé Group.

Vi har stillet os selv en række vigtige spørgsmål, som vi tror, at det kunne være relevant for dig at få svar på vedrørende de personlige oplysninger, du giver os. Ved hjælp af disse svar informeres du om dine rettigheder vedrørende dine personlige oplysninger og de foranstaltninger, vi har truffet for at sikre, at dine personlige oplysninger fortroligholdes og holdes sikre. Vi er sikre på, at du vil finde disse informationer nyttige.

Ønsker du at fremsætte en anmodning vedrørende dine personlige oplysninger, eller har du spørgsmål vedrørende vores praksis, bedes du kontakte os på den adresse, som fremgår af Spørgsmål 5 nedenfor.
________________________________________

BEMÆRK!

Vi har udarbejdet denne meddelelse om privatlivets fred på en sådan måde, at du ikke behøver at læse det hele for at finde svaret på et specifikt spørgsmål.

Men ønsker du at læse hele meddelelsen, er du selvfølgelig velkommen. Den fremgår i sin helhed nedenfor.

Klik på et spørgsmål nedenfor, så kommer du direkte til svaret i hovedteksten.
________________________________________

Q1 Hvilke personlige oplysninger indsamler vi på dette websted, og hvordan indsamles de?
Q2 Hvordan holder vi dine personlige oplysninger sikre?
Q3 Hvad bruger vi dine personlige oplysninger til?
Q4 Til hvem videregiver vi dine personlige oplysninger og hvorfor?
Q5 Hvordan kan du se, tjekke, ændre eller slette personlige oplysninger, du har sendt til os?
Q6 Til hvilke lande sendes dine personlige oplysninger og hvorfor?
Q7 COOKIES ("Sporingsteknologi") – Hvordan og hvorfor bruger vi dem?
Q8 E-marketing - Hvad er SPAMMING, og hvad er vores holdning til SPAM e-mails?
Q9 Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?
Q10 Hvad er vores politik vedrørende børns brug af og kommunikation med vores websteder?
Q11 Linker vi til andre tredjeparts-websteder, og hvad sker der med mine personlige oplysninger, hvis jeg bruger disse links?
Q12 Hvad sker der med mine personlige oplysninger, hvis jeg e-mailer dette websted til en anden?
Q13 Hvad sker der med mine personlige oplysninger, hvis jeg deltager i en online-undersøgelse gennem dette websted?
Q14 Hvad vil engangsregistrering sige?
Q15 Kan Nestlé ændre betingelserne for denne erklæring om privatlivets fred?
Q16 Hvor finder jeg flere informationer om de retlige spørgsmål vedrørende Nestlés websteder og mine juridiske rettigheder og pligter?
Q17 På hvilke(n) adresse(r) kan jeg kontakte Nestlé, hvis jeg har andre spørgsmål vedrørende mine personlige oplysninger?
Q18 Hvilke specifikke termer med juridiske definitioner anvendes i denne erklæring om privatlivets fred?
Q19 VIGTIGT – Hvorfor er det nødvendigt, at jeg accepterer betingelserne for denne erklæring om privatlivets fred?

NESTLÉS MEDDELELSE OM PRIVATLIVETS FRED

 

Q1 Hvilke personlige oplysninger indsamler vi på dette websted, og hvordan indsamles de?

A Vi indsamler kun de personlige oplysninger, som DU ønsker at give os, eller som er nødvendige for, at vi kan yde (og forbedre) vores service til dig. Vi indsamler direkte personlige oplysninger som f.eks. navn, adresse og e-mailadresse samt indirekte oplysninger som f.eks. cookies og netværks- og systeminformationer.

Du giver os måske din e-mailadresse, navn, telefonnummer etc., for at vi kan give dig informationer om Nestlé Health Science eller om vores produkter og tjenester, for at deltage i vores konkurrencer eller undersøgelser, eller for at holde dig opdateret om spændende nye ting, du kunne være interesseret i.

Du kan være sikker på, at vi træffer alle de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at holde de personlige oplysninger, du sender os, fortrolige og sikre.

Q2 Hvordan holder vi dine personlige oplysninger sikre?

A Vi træffer alle de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at holde dine personlige oplysninger fortrolige og sikre. Kun godkendte medarbejdere hos Nestlé Group, tredjeparts-virksomheder (dvs. tjenesteydere) og vores samarbejdspartneres godkendte medarbejdere (som har accepteret skriftligt i en kontrakt at holde alle informationer sikre) har adgang til dine personlige oplysninger. Alle medarbejdere hos Nestlé, som har adgang til dine personlige oplysninger, har pligt til at overholde Nestlés principper om privatlivets fred, og alle medarbejdere hos tredjeparter, som har adgang til dine personlige oplysninger, har underskrevet en kontrakt om fortroligholdelse. Endvidere er der indgået kontrakter med tredjeparts-virksomheder, der har adgang til dine personlige oplysninger, for at sikre, at disse oplysninger forbliver sikre. For at sikre, at dine personlige oplysninger er beskyttet, har vi et sikkert IT-miljø og har truffet passende foranstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang (f.eks. hacking).

Se Spørgsmål 4 – Til hvem videregiver vi dine personlige oplysninger og hvorfor

Q3 Hvad bruger vi dine personlige oplysninger til?

A Dine personlige oplysninger vil kun blive brugt til det formål, som var årsag til, at du gav os dem. De vil også blive brugt til at administrere, supportere og indhente feedback om vores service og forhindre overtrædelse af sikkerheden, loven eller vores kontraktlige betingelser.

Q4 Til hvem videregiver vi dine personlige oplysninger og hvorfor?

A Nestlé vil aldrig dele dine personlige oplysninger med en tredjeparts-forretningsorganisation, der har til hensigt at bruge dem til direkte markedsføring, medmindre du specifikt har givet os tilladelse hertil.

For Nestlés politik om: i) direkte markedsføring pr. e-mail, ii) din ret til til enhver tid at bede Nestlé om IKKE at kontakte dig ved hjælp af direkte e-mail-markedsføring, og iii) din ret til at anmode om sletning af dine personlige oplysninger fra vores systemer – se henholdsvis Spørgsmål 8 og 5..

Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre virksomheder i Nestlé-koncernen. Vi kan også dele dine personlige oplysninger med tredjeparter, men kun under de strengt begrænsede omstændigheder, som fremgår nedenfor:

 

  • Vi kan give dine personlige oplysninger til tredjeparter (f.eks. vores internetudbyder), som hjælper os med at administrere dette websted. Visse af disse samarbejdspartnere kan være beliggende uden for det land, hvor du gik ind på webstedet. Se Spørgsmål 6 - "Til hvilke lande sendes dine personlige oplysninger og hvorfor?" Disse tredjeparter skal til enhver tid give det samme niveau af sikkerhed med hensyn til dine personlige oplysninger som Nestlé og er, hvor det er påkrævet, bundet af en juridisk aftale om at holde dine personlige oplysninger fortrolige og sikre og kun at behandle dem efter Nestlés specifikke instruks.
  • Vi kan også give dine personlige oplysninger til statslige organer og lovhåndhævende myndigheder, hvis dette er påkrævet i henhold til en gældende lov, eller hvis en sådan handling efter vores bedste vurdering er rimeligt nødvendig for at overholde den juridiske behandling, eller for at besvare retlige krav eller søgsmål, eller for at beskytte rettigheder, der tilkommer Nestlé Group eller dennes kunder og offentligheden.
  • Vi kan i få begrænsede tilfælde give dine personlige oplysninger til potentielle erhververe af relevante Nestlé-forretninger, såfremt i) vi har kontraktligt sikret, at disse oplysninger fortroligholdes og holdes sikre, og ii) at Nestlé ved levering af disse personlige oplysninger overholder de gældende lokale love.

Q5 Hvordan kan du se, tjekke, ændre eller slette personlige oplysninger, du har sendt til os?

A Du har ret til at få information om, hvilke oplysninger vi gemmer om dig. Du kan også bede os om at slette, korrigere eller tilrette dine personlige oplysninger ved at sende en e-mail til: webmaster@nestle.com eller et brev til: Webmaster, Nestec S.A., Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Schweiz.

Q6 Til hvilke lande sendes dine personlige oplysninger og hvorfor?

A Nestlé er en global virksomhed, og dine personlige oplysninger kan blive overført på tværs af internationale grænser. Dine personlige oplysninger kan også blive overført mellem forskellige virksomheder i Nestlé Group, som ligger i forskellige lande. Vi træffer alle de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at bevare sikkerheden af dine personlige oplysninger såvel under overførslen som på modtagelsesstedet.

Serveren, der gør dette websted tilgængeligt, kan være placeret uden for det land, hvor du gik ind på webstedet. Tjenesteleverandøren, som er vært for dette websted, er bundet af en kontrakt, der sikrer en høj standard inden for beskyttelse af privatlivets fred, og som bl.a. kræver, at denne kun handler efter Nestlés instruks og løbende implementerer alle de tekniske foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at sikre dine personlige oplysninger.

Q7 COOKIES ("Sporingsteknologi") – Hvordan og hvorfor bruger vi dem?

Vi benytter sporingsteknologi ("Cookies") til at indsamle personlige oplysninger som f.eks. browsertype og operativsystem, henvisende side, stien gennem webstedet, ISP-domain og lign. for bedre at forstå, hvordan besøgende bruger dette websted. Cookies hjælper os til at skræddersy webstedet til dine personlige behov.

Ingen af de informationer, som vi får via cookies, vil blive videregivet til andre end Nestlé Group eller udpegede tredjeparter. De vil ikke blive brugt til uopfordrede henvendelser.

Cookies, som findes på din computer, indeholder ikke dit navn, men kun en IP-adresse. Når brugerens besøg ophører, er cookie-oplysningerne ikke længere tilgængelige for os.

Du kan indstille din computer til at acceptere eller ikke acceptere cookies. Du kan indstille din browser til at advare dig, før du accepterer cookies, eller du kan ganske enkelt afvise dem. I så fald har du dog måske ikke adgang til alle funktionerne på webstedet. Se under knappen "Hjælp" i din browser, hvordan du gør dette. Du behøver ikke at acceptere cookies for at bruge eller navigere gennem mange dele af denne og andre Nestlé-websteder. Husk, at hvis du bruger forskellige computere på forskellige lokaliteter, skal du sørge for, at hver enkelt browser er indstillet i overensstemmelse med dine cookie-præferencer.

Q8 E-marketing - Hvad er SPAMMING, og hvad er vores holdning til SPAM e-mails?

A Spamming betyder, at der sendes uopfordrede e-mails til dig, som indeholder annoncer eller markedsføringsmateriale, uden at du har givet dit samtykke.

Vi udsender IKKE SPAM e-mails. Nestlé selv bruger et anti-SPAM-værktøj til at beskytte vores medarbejdere mod SPAMMING. Udsendelse af e-mails uden samtykke er ulovligt i mange lande. Vi vil ikke bruge dine personlige oplysninger (herunder din e-mailadresse) til direkte marketing eller opfølgning på kommunikation, medmindre du giver os din UDTRYKKELIGE tilladelse. Dette kaldes et "tilvalgt" samtykke.

Vi deler heller ikke dine personlige oplysninger med tredjeparts-virksomheder, som vil bruge dine personlige oplysninger til SPAM-mails.

Dette websted giver dig mulighed for at modtage markedsføringsinformationer pr. e-mail. I alle e-mails, som du modtager fra Nestlé, har du til enhver tid mulighed for at fravælge at modtage disse informationer.

Hvis du af en eller anden grund mener, at du har modtaget SPAM e-mails fra en virksomhed i Nestlé-koncernen, beder vi dig straks informere os på den angivne adresse. Se adresseoplysningerne under Spørgsmål 5 - Hvordan kan du se, tjekke, ændre eller slette personlige oplysninger, du har sendt til os?

Q9 Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

A Vi kan gemme de personlige oplysninger, du sender til os via dette websted, i webstedets databaser, f.eks. i databasen over potentielle kunder. Dine personlige oplysninger opbevares kun af Nestlé Group så længe, det er rimeligt nødvendigt under hensyn til vores behov for at besvare spørgsmål eller løse problemer, levere forbedrede og nye tjenester samt overholde retlige krav i henhold til gældende lov(e). Det betyder, at vi kan opbevare dine personlige oplysninger i et rimeligt tidsrum, efter at du ophørt med at bruge Nestlés tjenester eller ophørt med at bruge dette websted. Efter denne periode vil dine personlige oplysninger blive slettet fra alle systemer i Nestlé Group.

Vi minder dig om, at du til enhver tid har ret til at få dine personlige oplysninger slettet. Se spørgsmål 5 - Hvordan kan du se, tjekke, ændre eller slette personlige oplysninger, du har sendt til os?

Q10 Hvad er vores politik vedrørende børns brug af og kommunikation med vores websteder?

A Vi mener, at det er meget vigtigt at beskytte børns privatliv online og at tilskynde forældre eller værge til at tilbringe tid online sammen med deres børn for at deltage i og overvåge deres e-aktiviteter.

Vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger om børn gennem dette websted.

Særlig bemærkning til forældre til børn

Vi anbefaler, at forældre/værge regelmæssigt tjekker og overvåger deres børns brug af e-mail og andre online-aktiviteter.

Vi beder dig sikre, at dit barn ikke giver os personlige oplysninger online uden at have bedt om din tilladelse.

Du kan til enhver tid tjekke dit barns personlige oplysninger og få dem ændret eller slettet online. Alternativt kan du også bede os om at slette enhver oplysning om dit barn ved at sende os en anmodning om sletning pr. e-mail/post/fax til den adresse, der er angivet under Spørgsmål 5 - Hvordan kan du se, tjekke, ændre eller slette personlige oplysninger, du har sendt til os?

Q11 Linker vi til andre tredjeparts-websteder, og hvad sker der med mine personlige oplysninger, hvis jeg bruger disse links?

A Vi linker til andre websteder for at give dig mulighed for at se relaterede og interessante informationer, der vedrører Nestlé Health Science. Disse tredjeparts-websteder ligger uden for vores kontrol og er ikke omfattet af denne meddelelse om privatlivets fred. Hvis du går ind på websteder ved hjælp af disse links, kan operatøren af disse websteder indsamle dine personlige oplysninger. Vi beder dig kontrollere, at du kan acceptere disse tredjeparts-websteders politik om privatlivets fred, før du afgiver personlige oplysninger. Vi forsøger, så vidt det er muligt, at sikre, at alle tredjeparts-websteder, som vi linker til, har tilsvarende foranstaltninger til beskyttelse af dine personlige oplysninger, men kan ikke holdes juridisk ansvarlige eller på anden måde ansvarlige for de aktiviteter, politikker om privatlivets fred eller niveauer for overholdelse af privatlivets fred, som findes på disse tredjeparts-websteder.

Q12 Hvad sker der med mine personlige oplysninger, hvis jeg e-mailer dette websted til en anden?

A Visse af vores websteder giver dig mulighed for at sende en websideadresse pr. e-mail til en anden. For at denne funktion skal virke, kan det være nødvendigt at indsamle din e-mailadresse og/eller e-mailadresserne på dem, som du sender websiden til. E-mailadresser indsamlet på denne måde anvendes ikke til noget andet formål end at imødekomme din anmodning. Disse e-mailadresser gemmes ikke og slettes umiddelbart efter, at din anmodning er imødekommet.

Q13 Hvad sker der med mine personlige oplysninger, hvis jeg deltager i en online-undersøgelse fra Nestlé gennem dette websted?

A Fra tid til anden beder vi vores besøgende om at besvare en række spørgsmål. Undersøgelserne vedrører normalt indholdet på vores websted, vores produkter og tjenester eller kategorier af produkter og tjenester. Vi kan spørge om emner, der er relevante for vores forretning, alder eller aldersgruppe, køn og/eller andre ikke-personlige oplysninger. Med henblik på gennemførelsen af disse undersøgelser kan vi tilføje informationer, som er indhentet ved hjælp af cookies, til vores spørgsmål, men der vil ikke blive bedt om personlige oplysninger. De personlige oplysninger, der indsamles, er ikke knyttet til nogen personlige oplysninger, du allerede måtte have givet os. Personlige oplysninger, som indsamles fra meningsmålinger og undersøgelser, er kun til vores interne brug, men de aggregerede informationer (som ikke kan identificere nogen personligt), kan deles med andre.

Q14 Hvad vil engangsregistrering sige?

A For at gøre registreringsprocessen lettere bruger vi et engangsregistreringsværktøj til dette websted. Når du registrerer dig på vores websted, kan disse oplysninger automatisk gøres tilgængelige for dig ved hjælp af dette værktøj, hvis du ønsker at registrere dig på andre Nestlé-websteder. Dine personlige oplysninger forbliver beskyttede, og vi beder altid om dit udtrykkelige samtykke eller "tilvalgte" samtykke til at modtage informationer fra Nestlés websteder, før du noteres på vores mailingliste.

Q15 Kan Nestlé ændre betingelserne for denne erklæring om privatlivets fred?

A Denne meddelelse om privatlivets fred vil lejlighedsvis blive ændret og korrigeret. Vi beder dig tjekke denne meddelelse om privatlivets fred regelmæssigt for at se ændringerne, og hvordan disse kan berøre dig.

Q16 Hvor finder jeg flere informationer om de retlige spørgsmål vedrørende Nestlés websteder og mine juridiske rettigheder og pligter?

A Da Nestlé Health Science S.A. er en virksomhed med base i Schweiz, er det lovene i Schweiz der regulerer og finder anvendelse på dette websted. For mere detaljerede oplysninger henvises du til Betingelser og vilkår for brug af dette websted, som findes ved at klikke på dette link eller direkte på dette websted.

Q17 På hvilke(n) adresse(r) kan jeg kontakte Nestlé, hvis jeg har andre spørgsmål vedrørende mine personlige oplysninger?

A Send en mail til: webmaster@nestle.com eller et brev til: Webmaster, Nestec S.A., Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Schweiz.

Q18 Hvilke specifikke termer har en juridisk betydning i denne meddelelse om privatlivets fred?

“Personlige oplysninger” kaldes somme tider også "personlige data” og betyder alle oplysninger, der vedrører dig som fysisk person, og som kan identificere dig direkte eller indirekte (på websteder er dette typisk mindst din e-mailadresse).

“Behandling af personlige oplysninger” betyder enhver behandling af dine personlige oplysninger, som udføres, uanset om dette sker automatisk eller ej, herunder indsamling, registrering, organisering, lagring, tilpasning eller ændring, udtrækning, konsultation, brug, videregivelse ved overførsel, udbredelse eller på anden måde som gøres tilgængelig, bringen i overensstemmelse med eller kombinering, blokering, sletning eller ødelæggelse (dvs. i realiteten enhver aktivitet, som Nestlé udfører på eller med de personlige oplysninger, som du sender til os).

"Dataansvarlig" er den organisation, som alene eller i fællesskab fastsætter formålet med og måden hvorpå dine personlige oplysninger behandles (dvs. den Nestlé-enhed, der driver dette websted og indsamler dine personlige oplysninger), som her er Nestlé Health Science S.A.

"Tredjepart/parter" som omhandlet i denne meddelelse om privatlivets fred betyder enhver virksomhed, som Nestlé ikke har bestemmende indflydelse på gennem direkte eller indirekte ejerskab.

"Nestlé" og "Nestlé Group" i denne meddelelse om privatlivets fred henviser til Nestlé S.A., det øverste moderselskab, og dettes datterselskaber, hvor Nestlé S.A. har bestemmende indflydelse gennem direkte eller indirekte ejerskab, alt efter omstændighederne.

Q19 VIGTIGT – Hvorfor er det nødvendigt, at jeg accepterer betingelserne for denne erklæring om privatlivets fred?

A Nestlé er en global virksomhed, der bruger internettet til at indsamle og behandle dine personlige oplysninger. Det omfatter naturligvis behandling og overførsel af dine personlige oplysninger på tværs af grænser.

I denne meddelelse om privatlivets fred finder du alle de informationer, der er nødvendige for at kunne foretage et informeret valg med hensyn til, om du ønsker at bruge dette websted og sende dine personlige oplysninger til Nestlé eller ej.

Ved at browse på dette websted og kommunikere elektronisk med os anerkender og accepterer du derfor vores behandling af dine indirekte personlige oplysninger (cookies, netværks- og systeminformationer) på den måde, som fremgår af denne meddelelse om privatlivets fred.

Beder du os om at levere en bestemt tjeneste til dig (f.eks. en konkurrence, et nyhedsbrev, produktoplysninger eller lign.), har vi brug for yderligere direkte personlige oplysninger (navn, adresse og e-mailadresse) fra dig. I så tilfælde beder vi dig om dit udtrykkelige samtykke til, at vi indsamler og bruger disse personlige oplysninger. Disse personlige oplysninger vil kun blive brugt til det formål, som var årsag til, at du gav os dem.

Har du spørgsmål til denne meddelelse om privatlivets fred, bedes du kontakte os på den adresse, som fremgår under Spørgsmål 5. Vi besvarer gerne andre spørgsmål, som du måtte have.

Lutry, januar 2011

Copyright © 2011 Société des Produits Nestlé S.A.